Strandritten

Stal van Haaster en de Jong

LES

Een paard spiegelt in zijn gedrag hoe jij je voelt, het paard leert je contact te maken.
Door middel van je uitstraling en houding leer je leiding geven , bij het paardrijden word je als het ware gedwongen goed in je lijf te komen omdat je je lichaam nodig hebt om te communiceren met het paard.
Je ontwikkelt je verantwoordelijkhiedsgevoel, je leert vertrouwen op je zelf, en de ander en je angsten overwinnen om dingen te kunnen bereiken.
Paardrijden is goed voor de grove motoriek.

Onze lessen zijn dan ook gebaseerd op vertrouwen, begrip, respect en luisteren naar elkaar, een paard reageert op zijn begeleider , ofwel de ruiter/amazone.

Wij zijn geen manege, maar een privé stal, de lessen worden in kleine groepjes, maar voornamelijk 1 op 1 gegeven, lees onder aan deze pagina de les overeenkomst aandachtig door.

Paardrijden is een geweldige sport, lees toch even de volgende aandachtspunten door zodat het paardrijden zo veilig mogelijk zal verlopen voor jezelf maar ook voor anderen, je zit per slot van rekening op een levend dier.

*OVERSCHAT JE EIGEN RIJKUNST NIET! overleg met ons over de mogelijkheden. 

*Het dragen van een veiligheidscap is verplicht. ( deze zijn bij ons ook te huur)

*Draag altijd goed passende kleding(lange broek verplicht)en goed schoeisel(bv. stevige schoen met kleine hak)

*Wij raden ruiters aan om rugzakjes, tasjes fototoestellen voor het rijden af te geven aan een van onze medewerkers of zelf op te bergen.

*Schakel tijdens het rijden mobiele telefoon uit!

*Volg altijd de aanwijzingen van de instructeur of onze medewerkers op.

*Meld gezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op het paardrijden zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

 

................................................................................................................... 

Strandritten zijn mogelijk op alle dagen van de week, reserveren is gewenst, ook voor strandritten geldt dat een korte les alvorens vertrek verplicht is, hierbij kijken we of het niveau van de ruiter goed genoeg en dus veilig genoeg is om buiten te rijden.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor paardrijles, dus heeft u altijd al willen leren paardrijden is dit uw kans.

Alle lessen worden gegeven door gediplomeerde begeleiding, wel willen wij u erop wijzen dat het rijden geschied op eigen risico, het dragen van een veiligheidshelm is bij ons verplicht, dit geld ook voor de mensen die met hun eigen paard les willen volgen.

Onder aan deze pagina vind u de les/lease overeenkomst die dient ondertekend te worden alvorens met rijden wordt begonnen.

Leest u meer over onze paarden en pony s hier onder.

 

 

 

 

DE PONY S EN PAARDEN

De pony s en paarden die wij gebruiken , hebben  ervaring met het omgaan met kinderen en volwassenen, en zullen deze vertrouwd maken met het rijden en de verzorging, leest u onder het kopje "veiligheid "welke maatregelen wij hebben genomen om de veiligheid voor u als ruiter,of voor uw kind te vergroten.

 

 

PRIJSLIJST.

PRIJSLIJST STAL VAN HAASTER EN DE JONG 2015

 

LET OP JAAR AANBIEDING:

PARK BOS RIT, duur 1.5 uur incl. korte les van 40 euro voor 35 Euro, incl 2 consumpties

 

LESSEN: ( duur les 1 uur, incl. op en af zadelen en poetsen, 2 x drinken )

 

GROEPSLES: 19,50 ( DRESSUUR, SPRINGEN ),10 rittenkaart = 180,-

PRIVE LES: 24,50 ( DRESSUUR, SPRINGEN ), 10 rittenkaart = 250,-

 

STRANDRITTEN:

 

KORTE STRANDRIT 40,- duur 2 u. is incl. korte les, en 2 consumpties

 

LANGE STRANDRIT 50,- duur 3 u. is incl. korte les, en 2 consumpties

HALVE DAG RIT, 60,-  is incl. lunch of eenvoudig diner. 

 

VOOR KINDEREN, POETS LES EN RIJDEN ( 30 MIN ) 15,00 INCL. DRINKEN EN CHIPS ( MINIMAAL 4 JAAR MAX. 12 JAAR )

 VOOR ALLE RITTEN EN LESSEN GELDT, MINIMAAL 48 U VAN TE VOREN RESERVEREN. 

 

STALLING: 230,- PER MAAND IS INCL. WEIDEGANG EN STAL

STALLING PER DAG : 17,50 EURO

WEIDEGANG ( 24/ 7 ) 110,-

LEASE PRIJZEN :

Als u een paard wilt leasen, bieden wij twee opties.

1. Volledige lease, paard word niet verkocht, en u kunt het in principe als uw eigen paard beschouwen, wij verzorgen d.w.z wij mesten voeren, verzorgen het paard en vaste kosten zoals de hoefsmid tandarts etc. zijn voor ons. U dient het paard wel te verzekeren, dit kost 5% vd verkoop prijs per jaar.

Kosten volledige lease: 235 Euro per maand, dit is incl. 1 les per week, en 1 keer per week strandrit.

2. Halve lease, het paard blijft ter verkoop staan, mits het niet 1 van onze vaste(eigen) paarden betreft, uiteraard bij verkoop mag je door leasen met een ander paard, dit is voor 2/3 dagen per week, deze dagen mag u het paard als uw eigen paard beschouwen, wij verzorgen d.w.z wij mesten voeren, verzorgen het paard en vaste kosten zoals de hoefsmid tandarts etc. zijn voor ons.

Kosen halve lease: 125 Euro per maand , dit is incl. 1 les per week, en 1 keer per week strandrit.

Bij leasen heeft u ook de optie tot koop, dit kan worden vastgelegd in het lease contract, de eventuele betaalde lease kan dan worden afgetrokken van de verkoop prijs.

 

PONY VERHUUR OP LOCATIE, MARKTEN en BRADERIEËN : ( START TARIEF VAN 20 EURO, + 50 CENT PER km )

2 PONY S VOOR 2 UUR = 100 EURO

2 PONY S VOOR 3 UUR = 150 EURO

 

Bed en breakfast: 55e per nacht per kamer,bij meerdere nachten geven we korting!

Lesovereenkomst:

OVEREENKOMST STAL VAN HAASTER EN DE JONG             Datum: …………..

 

De partijen:

Stal van haaster en de Jong, nieuweweg 22, 1784PJ Den helder, verder te noemen instructeur, en de klant bij ondertekening omschreven op dit formulier, zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden.

 

Artikel 1 : inhoud van de overeenkomst:

Door of vanwege de instructeur, wordt aan de klant instructie gegeven, deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de instructeur/ of eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid of het maken van een buiten rit. Onder instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde.

De instructie vindt plaats in een buitenrijbaan dan wel tijdens de buitenritten.

 

Artikel 2 : Verplichtingen Instructeur:

1.        De instructeur die de lessen verzorgt beschikt minimaal over een diploma dat de bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te krijgen.

2.        De Instructeur beschikt tenminste over aantoonbare ervaring een kennis.

3.        De Instructeur  draag er zorg voor dat op het bedrijf en tijdens de instructie de veiligheidsvoorschriften zoals voorgeschreven door de KNHS worden toegepast.

 

Artikel 3 : Verplichtingen Klant, gedragsregels:

De klant is verplicht bij het aangaan van deze overeenkomst de door de instructeur gestelde gedragsregels na te leven de klant is er tevens verantwoordelijk voor dat zijn gezinsleden en bezoekers deze gedragsregels ook na leven.

Deze zijn te vinden en na te lezen in de paardencaravan ( zadelkamer ).

 

Artikel 4 : Aansprakelijkheid:

1.        De Instructeur is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de gedragsregels dan wel het niet is acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de Instructeur. 

2.        De Instructeur is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens de instructeur, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als Instructeur dient te worden betracht.

3.        De aansprakelijkheid van de Instructeur voor alle kosten en schade op enigere wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de instructeur zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

 

Artikel 5 : Risico Acceptatie:

1.        De klant is op de hoogte voor en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

2.        De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten,ruiterkampen en of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de Instructeur bereidt, begeleidt, africht , op- en afzadelt  of verzorgd of op het terrein en of in de stallen van de Instructeur verblijft, een en ander zins in de ruimste zin van het woord, verklaard dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het gedrag van een paard schade voortvloeit dan kan de Instructeur niet aansprakelijk worden gesteld voorde schade van de klant .Artikel 6:179 BW in in dat geval niet van toepassing. In geval  van schade bij minderjarigen klanten dan blijft deze schade voor rekening en risico van de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers verklaren hierbij dat zij de Instructeur niet aansprakelijk zullen stellen.

 

Artikel 6 : Minderjarigheid, toestemming ouders /verzorgers

De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contact, nu voor het aangaan van deze overeenkomst voor onbepaalde tijd .Vanwege de minderjarigheid van de klant dient de toestemming van de ouders/verzorgers vereist.

 

Voor akkoord en gelezen:

 

Handtekening  en naam klant                                                   Handtekening en naam instructeur:

 

 

 

 

Handtekening en naam ouders/ verzorgers.

Welcome