Strandritten

Stal van Haaster en de Jong

Voorwaarden                         LEEST U DEZE AANDACHTIG DOOR!

Wanneer u een paard koopt bij stal van Haaster de Jong, bent u verzekerd dat u inruilgarantie krijgt tot 6 mnd na aankoop. Dit wordt wordt vast gelegd in een zogenaamd koopcontract, hierin staat de naam, koopsom, gebruiksdoel etc.    Tekortkomingen worden zoveel als mogelijk meegedeel bij aankoop.

Wij vragen u dan ook de voorwaarden aandachtig door te lezen.

 

Verkoop voorwaarden

 

Wij vragen u voor een aankoop dezen voor overeenstemming te tekenen.

 

1. Indien u een paard of pony bij Stal van Haaster en de Jong koopt ondertekent u een koopcontract, daarin staan o.a. de datum van aankoop, naam(en) en de omschrijving(en) van het betreffend paard/pony(s).

1 A. Ook staat er dat alle geschillen zoals die mochten ontstaan uit de koop/verkoop, of enige andere rechtshandeling, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de arbitrage commissie van de Stichting voor Veearbitrage, gevestigd te Den Haag.

1 B. Verder vragen wij u deze pagina en het overdrachtscontract met eventuele aanvullingen over bekend zijnde problemen/gebreken van het paard/pony voor overeenstemming te tekenen.

2. Leeftijd en ras stamboekloos paard

Als een paard of pony geen stamboek heeft blijft over het schatten van de leeftijd door een erkende veterinair om de leeftijd officieel te kunnen vaststellen. Dit wordt meestal gedaan als het paard gechipt wordt en een chipformulier wordt afgegeven. Met dit chipformulier wordt het paspoort aangevraagd waarop de geschatte leeftijd dan wordt vermeld. In de praktijk blijkt dat dit schatten inderdaad schatten is en dat het discutabel is. Ik heb ooit met verschillende erkende paardenveterinairs de proef op de som genomen en de stamboekpapieren van een ter schatting aangeboden paard/pony niet laten zien. Dan kwam er vaak een heel andere leeftijd uit als dat het paard in werkelijkheid had! Dit kon jonger of ouder zijn. Ook schatten verschillende dierenartsen het paard in leeftijd anders. Met het opgeven van de leeftijd van een paard of pony zonder papieren zijn wij afhankelijk van de gegevens die wij aangeboden krijgen van diens vorige eigenaar, deze laten wij dan nog extra controleren door een veterinair. Toch kan het zijn dat een andere veterinair het paard in kwestie jonger of ouder schat.

2 A. Over de daadwerkelijke leeftijd van paarden en pony's zonder stamboom kunnen wij nimmer garanties geven en zullen wij door de koper niet aansprakelijk worden gesteld.

2 B. Een paspoortuitgevende instantie kan tevens een rasvereniging zijn. Een paard/pony hoeft niet te behoren tot het ras van de betreffende vereniging al heeft het een paspoort van deze . Heeft een paard/pony geen afstammingsbewijs, betekent het dus niet automatisch dat deze van het ras is wat het paspoort aangeeft. De koper gaat akkoord met het dier zoals deze is en Stal van Haaster en de Jong zal niet door de koper aansprakelijk worden gesteld indien het paard/pony van een ander ras blijkt te zijn als wat hij had verwacht.

3. Wij staan ingeschreven in het veehandels register.

4. Met het tekenen van het koopovereenkomst  bent u verzekerd van het feit dat u inruilgarantie krijgt, tot 6 maanden na aankoop,teruggave van geld is niet mogelijk! Aangezien wij wekelijks veel aanvoer van nieuwe paarden en pony's hebben, moet er, juist over een langere periode genomen, zeker het paard van uw dromen tussen zitten, zodat wij de inruilgarantie ook daadwerkelijk kunnen geven.

U heeft dus alle tijd om het paard in uw eigen gekozen omgeving zo goed mogelijk te leren kennen en u kunt kijken of het klikt tussen u en het paard of de pony.

4 B. Alle keuringen alvorens aankoop zijn toegestaan, bij alle gerenommeerde klinieken naar keuze, dit geld ook voor de paarden die reeds gekeurd zijn.

4 C. De inruilgarantie is geen verzekering. Mocht het paard/pony bij u bijvoorbeeld een blessure oplopen, en u wilt het inruilen, is de waarde niet hetzelfde als dat hij was bij de aankoop. Er zal dan bijbetaald moeten worden op een gezond paard.

Er komen wel eens meningsverschillen over paarden en pony’s die "in de aanbieding" of "met een verhaal erbij" worden verkocht. Dit kan zijn doordat zij een gebrek, en/of rijkunstig probleem hebben, of omdat zij bijvoorbeeld niet geschikt zijn voor (een bepaalde tak van) de sport, of omdat er nog een dosis "werk " aan ze is. Deze paarden/pony's worden ook met inruilgarantie verkocht. U moet echter ook hier weer rekenen op een geldbedrag erbij, als u deze dieren wilt inruilen, zelfs al was het gebrek op zich voor U geen probleem.

5. Soms blijken mensen erg teleurgesteld als een paardje verkocht is voor ze een beslissing tot aankoophebben kunnen maken, of hebben kunnen komen kijken. Lees onderstaande even nauwkeurig:

5 A. Reserveren: Bent u voor een paardje gevallen maar wilt u even wat bedenktijd? Heeft u interesse in een paard maar u heeft even geen tijd om te komen kijken? Voor € 100,- halen wij het uit het verkoopaanbod als optie voor u en verzorgen het, tot maximaal 5 dagen. Het paard/ de pony zal in deze periode nimmer aan iemand anders worden verkocht! De € 100,-wordt afgetrokken van het eventuele aankoop- bedrag. Het betaalde reserveringsgeld mag ook als korting op een ander paard worden gebruikt binnen een jaar na datum.

5 B. Wij werken volgens het 'Wie het eerst komt, het eerst maalt' principe. Over verkocht of gereserveerd zijnde paarden kunnen wij helaas niet in discussie gaan.

6. Als een paard/pony is verkocht dient het uiterlijk 7 dagen na aankoop te zijn betaald en opgehaald, tenzij anders is besproken. Indien hierover niets op papier is gezet geldt de 7 dagen betalen/ophalen termijn. Voor iedere week na deze termijn worden € 75,- kosten gerekend. Wordt er niet aan een tijdige betaling van de kosten voldaan binnen 2 weken na aankoop, kan het contract eenzijdig worden verbroken door Stal van Haaster en de Jong. Reserveringskosten / handgeld /kosten worden dan niet vergoed.Vervoer is in overleg, mits wij voldoende tijd beschikbaar hebben, tegen vergoeding mogelijk. Wij zijn i.b.v. een 2 paardsvrachtwagen .

7. Wij werken zoveel als mogelijk mee aan het onderlinge contact tussen een ex, - en een nieuw baasje van een paard/pony. Wij geven echter alleen gegevens door als beide partijen dit op prijs stellen i.v.m. het privacyrecht.

8. Kosten divers, dan wel veterinair, van een aangekocht paard, kunnen niet bij ons worden verhaald. Stal van Haaster en de Jong zal door de koper NIET aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door een verkocht paard/pony.

9. Komt u een paard bij ons uitproberen? Wilt u denken aan passende kleding, zoals schoenen of laarzen met hak, tevens is een cap die voldoet aan de huidige veiligheidsnormen verplicht tijdens het rijden .

10. Stal van Haaster en de Jong biedt een koper alle mogelijkheid om zich voldoende te vergewissen van het gedrag, stalgedrag en rijniveau/gedrag van het aan te kopen paard(en), de pony ('s). Wanneer de koper als leek de aankoop wenst te gaan doen zal hij zich laten vergezellen door een ter zake deskundige, zo niet kan hij zich nadien niet beroepen op het feit als leek het paard, de pony te hebben aangekocht. Koper gaat d.m.v. het aankopen van het paard(en), de pony ('s) akkoord met het gedrag, stalgedrag en rijniveau zoals deze zijn. Koper aanvaard dat dit gedrag, stalgedrag en rijniveau kunnen veranderen zowel in positieve als in negatieve zin, het blijven dieren.

11. Koper ontleent zich geen rechten aan beschrijvingen van te koop staande paarden en pony’s zowel op de website als in internetadvertenties ,vorm-, en of drukfouten zijn voorbehouden.

12. Heeft u vragen over onze voorwaarden? Leg ze voor!

 

NB.

Paarden, kosten rondom de paarden  dienen voor aflevering betaald te zijn.

Wij accepteren vooruitbetaling via bank, op onze locatie is de mogelijkheid tot Internet bankieren aanwezig.

Ook betaling in contanten is mogelijk.

Wegens fraudegevoeligheid accepteren wij helaas geen cheques of Visa card e.d.

Koper verklaart de voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en gaat ermee akkoord.

 

Plaats en datum:.........................................................................................................................

Naam koper:

……………………………………………………………………….

Handtekening koper:

…………………………………………………………………………………….

Welcome